Ariannen arvot

Yhdessä tekeminen ja eläminen

Toimintaan osallistuminen omien kykyjen mukaan
Toisista / kaverista huolehtiminen
Velvollisuudet ja oikeudet

Toiminnallisuus
Viikko- ja päivärytmi
Yhteiset sekä yksilölliset harrastukset
Arjen taidot

Toisen kunnioittaminen
Käytöstavat
Yksilöllisyys
Läheisten kunnioittaminen
Luottamus