KOULUNKÄYNTI

Koulu on jokaiselle nuorelle tärkeä sosiaalisen ja tiedollisen kasvun mahdollisuus.

Meidän tehtävämme on tukea nuorta hänen kouluarjessaan; varsinkin silloin, kun kaikki ei oikein tunnu sujuvan.

Tähän tukeen ja koulunkäynnin sujuvoittamiseen meillä on käytettävissä oma erityisopettaja. Yhteistyömme Maiju Lassilan koulun, Tohmajärven lukion ja Riverian kanssa on tiivistä, mutkatonta ja luottamuksellista.

Erityisopettajamme on aktiivisesti mukana kaikissa koulumuutoksissa ja opetuksen järjestelyissä.